Datos de producción

Facturación Total

Producción de Aceite (kg)

Producción de Arroz en (Tm)

Producción de Cereales (Tm)

Producción de Fruta (kg en ventas)

Producción de Maíz (Tm)

Producción de Tomate (Tm)

Facturación de Suministros

Facturación de Suministros 2015

Facturación de Suministros 2015 en %

Facturación Fitosanitarios

Facturación Fertilizantes

Facturación Semillas

Facturación Combustible

Litros de Combustible